Sáng ngày 16/9/2017, BTC Đại hội TDTT xã Quang Sơn lần thứ VI năm 2017 đã tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở tại xã Quang Sơn. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm ...