Nhằm phát huy tinh thần tự giác của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh của trường lớp. Ngày 25/1/2021 Trường Tiểu học Quang Sơn tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ đề " Ươm mầm mùa xuân". Các em học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả cao.

Học sinh tham gia các hoạt động trồng cây, chăm sóc công trình măng non của lớp, của trường.

Thông qua hoạt động góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp, rèn luyện sức khỏe thông qua hoạt động trồng cây, chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp, của trường. Phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giữa các lớp. Qua đó giáo dục học sinh biết yêu qu‎ý giữ gìn và chăm sóc bảo vệ cây trồng.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt:

 

\