Ngày 25/10/2019 trường Tiểu học Quang Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tiết Hoạt động trải nghiệm lớp 3. Với chủ đề : Các bạn đến trường bằng phương tiện gì?

 

Đến dự với tiết chuyên đề có BGH nhà trường cùng toàn thể giáo viên trong trường và 30 em học sinh lớp 3A.

Tiết học diễn ra thành công tốt đẹp và bổ ích. Qua tiết trải nghiệm học sinh biết hơn về các phương tiện giao thông hay hiểu hơn về các biển báo giao thông. Từ đó giúp các em thực hiện luật giao thông và chấp hành đúng luật hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh: