Họat động Sinh hoạt chuyên môn là một trong những nội dung sinh hoạt cơ bản của tổ chuyên môn ở trường Tiểu học. Nó giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong nhà trường. Với các tiết thực dạy giúp giáo viên trau rồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực của bản thân. Thấy được tầm quan trọng đó, ngày 29/10/2021, chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường. 

       Hoạt động sinh hoạt chuyên môn đã góp phần nâng cao kết quả giảng dạy giáo dục và trình độ tay nghề của giáo viên.Qua họat động thực hiện tiết dạy, nhằm chất lượng người thầy được nâng lên, phát huy được năng lực tiềm tàng, sáng kiến, kinh nghiệm của từng tổ viên trong tổ khối, nhân rộng những kinh nghiệm tốt trong tòan trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng học tập của học sinh khối 1 và khối 3.

       Nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn như sau:

       1. Đ/c Lê Thị Lan Mai triển khai nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn.

       2. Các đ/c giáo viên thực hiện tiết dạy:

       Đ/C: Phàng Thị Thúy thực dạy tiết Đạo đức lớp 3: Bài Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 1)

       Đ/c: Hoàng Hạnh Ngân thực dạy tiết Hoạt động trải nghiệm lớp 1: Bài Nói lời yêu thương ( tiết 2)

      Đ/c Lê Thị Hồng Nhung thực dạy tiết Tiếng Việt lớp 1: Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn.

      3. Chia sẻ tiết dạy

      4. Thảo luận

      Tất các đ/c nhất trí với nội dung buổi sinh hoạt.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

 

Đ/C: Phàng Thị Thúy thực dạy tiết Đạo đức: Bài Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 1)

 

 

Đ/c: Hoàng Hạnh Ngân và học sinh lớp 1B với tiết Hoạt động trải nghiệm.

 

 

Đ/c: Lê Thị Hồng Nhung thực hiện mônTiếng việt lớp 1 với bài 20: Kể chuyện: Đôi bạn