Nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc áp dụng học thông qua chơi trên lớp, như là một cách tiếp cận hữu hiệu, góp phần đạt mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường tổ chức Sinh hoạt chuyên môn trường để tập huấn cho giáo viên trong nhà trường về phương pháp tích hợp Học thông qua chơi.

     Chiều nay, ngày 19.11.2021, Chuyên môn trường tổ chức 1 tiết dạy môn tiếng việt lớp 4, vận dụng phương pháp “Học thông qua chơi” theo khung thiết kê bài dạy theo CTGDPT 2018. Tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng mà hiệu quả, giáo viên đã tổ chức cho học sinh học tập thông qua các trò chơi; mỗi trò chơi gắn liền với một hoạt động học tập, giúp các em rút ra những kiến thức cần ghi nhớ. Học sinh rất hứng thú khi được “Học thông qua chơi”. Trong mỗi trò chơi, các em đã biết hợp tác, biết đưa ra các ý tưởng và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
    Sau tiết dạy giáo viên đã cùng chia sẻ, rút kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt “Học thông qua chơi” theo khung thiết kê bài dạy CTGDPT 2018 trong công tác dạy học của mình.

    Sau tập huấn, giáo viên được bổ sung nhiều kiến thức về phương pháp “Học thông qua chơi” như đặc điểm, lợi ích của phương pháp học thông qua chơi, các hình thức tổ chức, nguyên tắc áp dụng, cách xây dựng bài học áp dụng học thông qua chơi và thực hành thiết kế bài giảng áp dụng học thông qua chơi.
Hình anh tiết dạy vận dụng phương pháp “Học thông qua chơi” ở Trường Tiểu học Quang Sơn: