Để giúp giáo viên trong các nhà trường nắm được những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về chương trình giáo dục phổ thông mới. Hôm nay, ngày 28/02/2020 Cụm sinh hoạt chuyên môn số 2 gồm 5 trường (TH Nam Hòa, TH Quang Sơn, Th Minh Lập 1, TH Minh Lập 2, tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho toàn thể giáo viên cụm chuyên môn số 2.

Buổi tập huấn được diễn ra trong một ngày với một lượng nội dung vô cùng quan trọng và cần thiết cho giáo viên trong chương trình phổ thông mới tới đây. Trong buổi tập huấn cụm sinh hoạt chuyên môn số 2 đã mời chuyên viên phòng GD&ĐT Đồng Hỷ về để lên lớp và triển khai đến toàn thể giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông mới. Hi vọng cụm sẽ có nhiều buổi tập huấn thiệt thực như vậy để giúp giáo viên hiểu được kĩ hơn về chương trình mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn: