Thực hiện kế hoạch năm học 2020  2021, kế hoạch tổ chuyên môn và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn. Ngày 09/4/2021  trường Tiểu học Quang Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề khối 1, 2. 

Sinh hoạt chuyên môn giúp  cho giáo viên nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, trau rồi kiến thức. Xây dựng môi trường học tập: Tự học suốt đời, tự bồi dưỡng, sáng tạo,từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

 

Nội dung sinh hoạt chuyên đề được lựa chọn đa dạng và xuất phát từ các vấn đè trong thực tế giảng dạy của nhà trường.  Các tổ xây dựng 2 tiết dạy: 

Tiết toán lớp 1 và tiết chính tả lớp 3. Các tiết dạy về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá...

 

Quy mô sinh hoạt chuyên môn đa dạng: theo đơn vị tổ/ nhóm chuyên môn. Công tác sinh hoạt chuyên môn đề ra ở tổ chuyên môn trong nhà trường đã được tổ chức, thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được các mục tiê đề ra.