Ngày 26/11/2021 Trường Tiểu học Quang Sơn tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình cho toàn thể giáo viên nhà trường.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn trường, chuyên môn tập huấn 2 môn Toán và Tiếng Việt cho các giáo viên trong nhà trường. Qua buổi tập huấn cung cấp tổng quan kiến thức về dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình, giúp giáo viên nắm được điểm giống và khác, ưu điểm và hạn chế giữa dạy học trực tuyến/qua truyền hình với dạy học trực tiếp, từ đó có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Giáo viên cũng được hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến/qua truyền hình đối với từng môn học/hoạt động giáo dục; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hình thức này và tư vấn "gỡ khó" cách xử lý tình huống phát sinh khi dạy học trực tuyến/qua truyền hình.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn: