Thực hiện CV số 173/PGDĐT -CM ngày 09 tháng 05 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ về việc thông báo cho học sinh trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid 19. Trường Tiểu học Quang Sơn nhanh chóng triển khai và họp ban chỉ đạo Phòng chống dịch và Yêu cầu Chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện CV số 173/PGDĐT -CM ngày 09 tháng 05 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ về việc thông báo cho học sinh trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid 19. Nhà trường đã cho học sinh tạm dừng đến trường Từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Trường Tiểu học hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giáo viên chủ nhiệm thông báo trực tiếp cho từng cha mẹ học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến

2. Không tổ chức, tham gia dạy thêm, học thêm trong thời gian nghỉ dịch để phòng chống dịch covid19

3. Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật, rà soát các trường hợp cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh của lớp đi từ vùng dịch về và tiếp xúc với người từ vùng dịch về, yêu cầu khai báo y tế trung thực về lịch trình di chuyển, theo dõi sức khỏe, báo cáo nhà trường, cơ quan y tế xã dể được hướng dẫn kịp thời.

4. Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế cùa nhà trường. GVCN báo cáo lịch dạy, số học sinh học hằng ngày và phương án dạy cho chuyên môn tổng hợp. Đối với những học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến: Giáo viên có phương án giao bài và hướng dẫn học sinh nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định.

5. BGH giám sát việc triển khai thực hiện các hình thức dạy học cho phù hợp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành ké hoạch năm học đúng quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh về các tiết dạy của học sinh:

 

 

 

 

 

 

Giáo viên đến tận nhà giao bài cho học sinh tránh tụ tập đông người