Nhằm đưa ra phương hướng triển khai hoạt động, quản lý lớp cũng như các biện pháp để nâng cao chất lượng học tập, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngày 16/9/2022 Trường TH Quang Sơn tổ chức một Buổi họp phụ huynh đầu năm.
 

Một số hình ảnh đẹp của buổi Họp phụ huynh đầu năm học 2022-2023 của nhà trường: