Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Đồng Hỷ về việc thành lập Đoàn Giám sát của HĐND huyện về xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu – chi tại các trường học trên địa bàn huyện.

Ngày 26/4/2022 Trường Tiểu học Quang Sơn được Đoàn giám sát của HĐND huyện về giám sát cơ sở vật chất, quản lý thu – chi tại trường năm học 2010- 2020; 2020 -2021.

Nội dung giám sát: Giám sát việc xây dựng sát cơ sở vật chất, quản lý thu – chi tại trường năm 2019- 2020;2020 - 2021

Thành phần đoàn giám sát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Đoàn giám sát;

2. Ông Đỗ Danh Huân, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

3. Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện – Thành viên

4. Bà Trần Thị Bích Liên, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện – Thành viên

5. Ông Nguyễn Khắc Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh thanh tra huyện, thành viên Ban KT- XH – Thành viên.

6. Bà Bùi Thị Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội – Thành viên.

Đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát

  1. Bà Đoàn Thị Huyền, Phó phòng GD&ĐT
  2. Ông Nguyễn Văn Chung  - HĐND xã Quang Sơn.
  3. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng.
Cùng với 2 đồng chí Nguyên là Kế toán năm 2019 - 2020; 2020 - 2021 và đ/c Kế toán năm 2021-2022 của nhà trường; Chủ tịch Công Đoàn trường.
Đoàn giám sát đã làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Trong buổi sáng đã Giám sát xong và nhận xét rất chi tiết, cụ thể về các mặt ưu điểm và hạn chế để nhà trường tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ một cách tốt nhất.
Dưới đây là một số hình ảnh: