Căn cứ vào kế hoạch số 700/ KH-SGDĐT ngày 07/04/2022 của Sở Giaó dục  và Đào tạo Thái Nguyên về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12 tháng 4 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12 tháng 4 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

Ngày 21/4/2022, thư viện trường Tiểu học Quang Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập thường xuyên, suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập. 

Phát động phong trào "Chung tay xây dựng tủ sách của em" nhằm tăng trưởng số lượng sách thư viện. Giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn trong việc mua sách.

Ngày sách và văn hóa đọc của trường Tiểu học Quang Sơn gồm các nội dung chính như sau:

1. Kể chuyện theo sách

2. Vẽ tranh theo chủ đề:Học sinh Vẽ tranh theo sách (Vẽ một nhân vật hoặc một hoạt cảnh trong cuốn sách mà Em yêu thích.

3. Hoạt động quyên góp sách; xây dựng tủ sách nhà trường: mỗi học sinh ít nhất 01 cuốn sách có ý nghĩa, không rách nát, phù hợp với học sinh Tiểu học. (GVCN báo cáo tổng số sách quyên góp cho nhà trường thống kê và báo cáo Phòng Giáo dục). Sau đó, trang trí, trưng bày lên tủ sách của lớp mình để học sinh đọc hàng ngày, cuối năm học 2021-2022 tập hợp sách quyên góp lại cho Thư viện nhà trường.

4. Tổ chức đọc sách

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam của trường Tiểu học Quang Sơn đã thành công tốt đẹp. Qua đó Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo,…

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình: