Thực hiện công văn số 176/PGDĐT- CMTHCS về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học. Không thực hiện việc chia, giảm, giãn cách học sinh trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

Thực hiện công văn số 183/ PGDĐT- CMTHCS về tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19/5/202. Trường Tiểu học Quang Sơn tổ  chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Ngày 18/5/2020 trường Tiểu học Quang Sơn tổ chức, treo khẩu hiệu chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền sâu rộng trong học sinh của lớp mình nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người. Đội Phát thanh măng non làm nhiệm vụ phát bản tin trên loa về Tiểu sử và sự nghiệp của Hồ Chí minh và đến các lớp tuyên truyền và giới thiệu về cuốn sách” Bác Hồ kính yêu của em” cho tất cả các bạn học sinh cùng đọc để hiểu rõ hơn về Bác Hồ vĩ đại của chúng ta.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền: